Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javna nabava i natječaji

Postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr). Agencija za ugljikovodike postupke jednostavne nabave provodi u skladu s odredbama Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave kako je to utvrđeno odredbama članka 15. stavka 2. ZJN (NN 120/16.).

Popis propisa koji uređuju javnu nabavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javna nabava-propisi

Registar ugovora redovno ažuriran u sustavu EOJN dostupan je na sljedećoj poveznici: Regista ugovora

Agencija za ugljikovodike, kao javni naručitelj,  sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016, 114/2022; u daljnjem tekstu: ZJN 2016), na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • Benedikt Trade d.o.o., Jelsa, Trg Hrvatskog narodnog preporoda 12, OIB: 789347762982;
  • OPG ALEKSANDAR HORVAT, Glavna 50, Kneževi Vinogradi, OIB: 03016802712;
  • OPG VLADIMIR HORVAT, Glavna 64, Kneževi Vinogradi, OIB: 36202220276;
  • LAGRANGE, Obrt za Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima, Matije Gupca 39, Slavonski Brod, OIB: 56520906445;
  • PLASTOS j.d.o.o., Glavna 50, Kneževi Vinogradi, OIB: 64510265980.

 

 

Aktualno

Postupci u tijeku

20.12.2023
Agencija za ugljikovodike objavila prethodno savjetovanje za izradu istražnih geotermalnih bušotina

Završeno

Završeni postupci nabave

03.04.2024
Agencija za ugljikovodike provodi Postupak razmjene naftnih derivata, odnosno prodaje Eurosupera u količini 13.000 MT (+/- 2 % prema diskreciji Prodavatelja) i kupnje Eurodizela BS u količini 14.500 MT (+/- 2 % prema diskreciji Prodavatelja) i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
05.02.2024
Agencija za ugljikovodike pokrenula otvoreni postupak javne nabave za izradu istražnih geotermalnih bušotina
29.01.2024
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU)
03.01.2024
Agencija za ugljikovodike pokrenula otvorene postupake javne nabave
21.12.2023
Usluge čišćenja uredskog prostora
20.12.2023
Agencija za ugljikovodike objavila prethodno savjetovanje
19.12.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji sirove nafte i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
18.12.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU)
17.10.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak za kupnju Eurodizela BS u količini 3.500 MT (+/- 2% prema diskreciji Prodavatelja) i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
03.08.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak za zakup skladišnog prostora za skladištenje dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj, i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
27.06.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji sirove nafte i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
26.06.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU)
16.06.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ financirane od strane Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.
13.06.2023
Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji naftnih derivata i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
01.06.2023
Poništava se postupak jednostavne nabave Aplikacije za digitalizaciju bušotinskih podataka Naručitelja, procijenjenje vrijednosti nabave: 13.000,00 EUR, evidencijski broj nabave: 4-2023-JN, objavljen dana 16. svibnja 2023. godine na web stranici Naručitelja.
01.06.2023
Poništava se postupak jednostavne nabave sustava za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Naručitelja, procijenjenje vrijednosti nabave: 18.000,00 EUR, evidencijski broj nabave: 47-2023-JN, objavljen dana 19. svibnja 2023. godine na web stranici Naručitelja.
19.05.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
16.05.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike od 30. listopada 2018. godine u sklopu programa ,”Energija i klimatske promjene” financirane od strane Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.
10.05.2023
Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) provodi postupak nabave Ugovora o opcijskoj kupnji naftnih derivata za 16.500 MT Loživo ulje ekstra lako (LUEL) (Plinsko ulje za grijanje) i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
31.03.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude
28.03.2023
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude
23.12.2022
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.
23.12.2022
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.
19.07.2022
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.
19.07.2022
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave
24.03.2022
Poziv na dostavu ponude
10.09.2021
Poziv na dostavu ponude
OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.