Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dokumenti o poslovanju

Preuzmite financijska izvješća, program rada, financijski plan, plan nabave roba, radova i usluga i ostalo.

 

Financijska izvješća

Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu Preuzmite
Financijsko izvješće za 2023. godinu Preuzmite
Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu Preuzmite
Financijsko izvješće za 2022. godinu Preuzmite
Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu Preuzmite
Financijsko izvješće za 2021. godinu Preuzmite
Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu Preuzmite
Financijsko izvješće za 2020. godinu Preuzmite
Financijsko izvješće za 2019. godinu Preuzmite
Financijsko izvješće za 2018. godinu Preuzmite
Financijsko izvješće za 2017. godinu Preuzmite
Financijsko izvješće za 2016. godinu Preuzmite
Financijsko izvješće za 2015. godinu Preuzmite

 

Program rada

Plan rada za 2024. godinu Preuzmite
Plan rada za 2023. godinu Preuzmite
Plan rada za 2022. godinu Preuzmite
Plan rada za 2021. godinu Preuzmite
Plan rada za 2019. godinu Preuzmite
Program rada za 2018. godinu Preuzmite
Program rada za 2017. godinu Preuzmite
Izvješće o radu za 2016. godinu Preuzmite
Program rada za 2016. godinu Preuzmite
Izvješće o radu za 2015. godinu Preuzmite
Program rada za 2015. godinu Preuzmite
Izvješće o radu za 2014. godinu Preuzmite
Program rada za 2014. godinu Preuzmite

 

Financijski plan

Financijski plan 2024 – opći dio Preuzmite
Financijski plan 2024 – opći dio – obrazloženje Preuzmite
Financijski plan 2024 – posebni dio Preuzmite
Financijski plan 2024 – posebni dio – obrazloženje Preuzmite
Financijski plan 2023 – opći dio Preuzmite
Financijski plan 2023 – opći dio – obrazloženje Preuzmite
Financijski plan 2023 – posebni dio Preuzmite
Financijski plan 2023 – posebni dio – obrazloženje Preuzmite
Financijski plan za 2022. godinu Preuzmite
Financijski plan za 2021. godinu Preuzmite
Financijski plan za 2020. godinu Preuzmite
Financijski plan za 2019. godinu Preuzmite
Financijski plan za 2018. godinu Preuzmite
Financijski plan za 2017. godinu Preuzmite
Financijski plan za 2016. godinu Preuzmite
Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu Preuzmite
Financijski plan za 2015. godinu Preuzmite
Financijski plan za 2014. godinu Preuzmite

 

Plan nabave roba, radova i usluga

Plan nabave za 2024. godinu Preuzmite
Plan nabave za 2023. godinu Preuzmite
Plan nabave za 2022. godinu Preuzmite
Plan nabave za 2021. godinu Preuzmite
Plan nabave za 2020. godinu Preuzmite
Plan nabave  za 2019. godinu Preuzmite
Plan nabave za 2018. godinu Preuzmite
Plan nabave  za 2017. godinu Preuzmite
Plan nabave za 2016. godinu Preuzmite
Plan nabave za 2015. godinu Preuzmite
Plan nabave roba za 2014. godinu Preuzmite

 

Pravilnik o nabavi roba i usluga

Pravilnik o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Preuzmite

 

Statut Agencije za ugljikovodike

Statut Agencije za ugljikovodike – izmjene i dopune 2021. – pročišćeni tekst Preuzmite
Statut Agencije za ugljikovodike – izmjene i dopune 2021. Preuzmite
Statut Agencije za ugljikovodike – izmjene i dopune 2018. Preuzmite
Statut Agencije za ugljikovodike 2014. Preuzmite

 

 

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće za 2023. godinu Preuzmite
Godišnje izvješće za 2022. godinu Preuzmite
Godišnje izvješće za 2020. godinu Preuzmite
Godišnje izvješće za 2019. godinu Preuzmite
Godišnje izvješće za 2018. godinu Preuzmite
Godišnje izvješće za 2017. godinu Preuzmite
Izvješće o provedbi Zakona za 2016. godinu Preuzmite
Izvješće o provedbi Zakona za 2015. godinu Preuzmite

 

Izvješće o reviziji

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu Preuzmite
Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu Preuzmite

 

Javna objava informacija o trošenju proračunskih sredstava 

Izvješće o isplatama po Naputku 01.01.-31.01.2024. Preuzmite
Izvješće o isplatama po Naputku 01.02.-29.02.2024. Preuzmite
Izvješće o isplatama po Naputku 01.03.-31.03.2024. Preuzmite
Izvješće o isplatama po Naputku 01.04.-30.04.2024. Preuzmite

 


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.