Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaštićena područja

U Europi postoje zaštićena područja unutar kojih je moguće provoditi aktivnosti eksploatacije ugljikovodika, ali pod vrlo strogim uvjetima zaštite.

Prema hrvatskim propisima, osim u kategoriji strogi rezervat gdje je zabranjeno obavljanje gospodarskih djelatnosti, u zaštićenim područjima ostalih kategorija moguće su djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je područje proglašeno zaštićenim.

U Europi postoje zaštićena područja unutar kojih je moguće provoditi aktivnosti eksploatacije ugljikovodika, ali pod vrlo strogim uvjetima zaštite. Primjer za to je Waddensko more koje je Nacionalni park u tri države (Danska, Njemačka i Nizozemska), a nalazi se i na popisu svjetske baštine (UNESCO 2009.). Najveće njemačko nalazište sirove nafte nalazi se na južnom rubu Nacionalnog parka. Od početka proizvodnje 1987. godine izvađeno je 25 milijuna tona nafte iz ležišta na dubinama 2.000 – 3.000 metara. Eksploatacija nafte u osjetljivom ekosustavu do sada je najnormalnije provođena u potpunosti bez incidenta. Projekt karakteriziraju tehničke inovacije i sigurnosni koncept koji objedinjuje visoke okolišne standarde i zaštitu te predstavlja model za ekološki odgovornu eksploataciju nafte.

Sličan primjer je i eksploatacija ugljikovodika u Liverpoolskom zaljevu neposredno blizu obale i u području velike ekološke osjetljivosti gdje se aktivnosti praktično odvijaju unutar ramsarskog područja i područja od interesa za zaštitu ptica. Same aktivnosti osim eksploatacije nafte uključuju i terminal na kopnu kao i ostalu infrastrukturu, uključujući cjevovode i plovila.


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.