Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Organizacijska struktura

Tijela Agencije su Upravno vijeće i Uprava. Organizacijska struktura Agencije temelji se na devet ustrojstvenih jedinica.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđeni su organizacijski oblici sa sadržajem rada, načinom i koordinacijom rada.

Agencija zapošljava visokoobrazovane djelatnike sa značajnim iskustvom stečenim radom u privatnom i javnom sektoru na području energetike, geologije, naftnog rudarstva, rudarstva, kemijskog inženjerstva, financija i prava u Hrvatskoj i inozemstvu.

Poslove Agencije vodi Uprava kojoj je na čelu Marijan Krpan, predsjednik Uprave.

 

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i pet članova.

Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike:

Predsjednik upravnog vijeća:

IVO MILATIĆ – predstavnik ministarstva nadležnog za energetiku

Članovi upravnog vijeća:

TEREZA ROGIĆ LUGARIĆ – predstavnik ministarstva nadležnog za financije
ANAMARIJA MATAK – predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša
Dr.sc. KRISTINA ČELIĆ – predstavnica ministarstva nadležnog  za energetiku
MILE HORVAT – predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo
DUNJA MAGAŠ – predstavnica ministarstva nadležnog za prostorno uređenje


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.