Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usluge izrade analize razvoja tržišta i tehnologija proizvodnje biogoriva

Predmetna nabava podrazumijeva: Usluge izrade analize razvoja tržišta i tehnologija proizvodnje biogoriva te definiranje potrebnih fiskalnih, regulatornih i operativnih uvjeta za ubrzavanje primjene u Republici Hrvatskoj 

 

Poziv za dostavu ponuda Preuzmite
PRILOG 1 – Ponudbeni list Preuzmite
PRILOG 2 – Troškovnik Preuzmite