Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zakonodavni okvir

Zakoni i propisi

S ciljem privlačenja i poticanja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj,  2014. godine je po prvi put donesen Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/13, 14/14) kao lex specialis tadašnjeg Zakona o rudarstvu (NN 53/13, 14/14). Svrha lex specialis zakona je bila reguliranje aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, usklađene sa svim direktivama Europske unije kao i najboljim svjetskim praksama zemalja koje imaju dugogodišnje iskustvo u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

2018. godine je uslijedilo donošenje novog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21), a koji je 2019. i 2021. godine izmjenjen i dopunjen u cilju jasnog i nedvojbenog propisivanja svakog dijela procesa istraživanja u eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanje ugljikova dioksida.

U skladu sa odredbama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21), Agencija ima ulogu tijela zaduženog za praćenje izvršenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

S ciljem ostvarenja većih gospodarskih koristi za Republiku Hrvatsku, donesena je Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20), a koja utvrđuje naknadu kako za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, tako i za eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama.

Popis bitnih zakonskih i podzakonskih akata:

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/1473/1784/21)
 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/1852/1930/21)
 • Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 78/1550/20)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20)
 • Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (NN 52/10)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 87/2022)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/1887/22)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (NN 95/1887/22)
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18101/22)
 • Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN 95/1887/22)
 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivate (NN 19/1473/1796/19)
 • Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivate (NN 43/16116/19)
 • Pravilnik o pristupu sobi s podacima i korištenju podataka (NN 52/2023)

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.