Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv na dostavu ponude

Usluge čišćenja uredskog prostora

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU) objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave za Usluge čišćenja uredskog prostora.

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije dana 28. prosinca 2023. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponude Preuzmite    
Ponudbeni list i troškovnik Preuzmite