Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usluge permitera za snimanje 2D seizmike

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

Za potrebe geofizičkih snimanja potrebno je pribaviti dozvole za prolazak ljudi i opreme preko privatnih posjeda, prometnica, šuma, lovačkih koncesija. Zavisno od površine i broja korisnika čestica na kojima se snimanje izvodi procjenjuje se cijena postupka. Nakon izvedenog snimanja, potrebno je snimiti stanje oštećenja i utvrditi stvarnu štetu nastalu geofizičkim snimanjem te s vlasnicima privatnih čestica sklopiti odštetne zahtjeve.

Obavještavanje dionika potrebno je napraviti na šest preliminarnih istražnih prostora – Velika Gorica, Zaprešić, Sisak, Osijek, Vinkovci i Vukovar. Karte opsega snimanja 2D seizmičkih podataka i magnetotelurskih snimanja nalaze se u Prilogu 1.

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije dana 27. srpnja 2022. godine do 14:00 sati. Vaša ponuda mora biti izražena u neto iznosu, a treba sadržavati ispunjen, potpisan i ovjeren:

  1. Ponudbeni list (Prilog 2 ovog poziva)
  2. Troškovnik (Prilog 3 ovog poziva)

Početak ugovora: mjesec kolovoz 2022. godine.

Trajanje ugovora: 6 mjeseci.

Poziv za dostavu ponuda – PREUZMI Preuzmite
PRILOG 1 – Preliminarni istražni prostori Preuzmite
PRILOG 2 – Ponudbeni list Preuzmite
PRILOG 3 – Troškovnik Preuzmite