Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Studije

Pročitajte strateške studije utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i kopnu

Strateška procjena utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu
Preuzmite
Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu Preuzmite

 

Strateška procjena utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Strateška studija utjecaja na okoliš za Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu Preuzmite
Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu Preuzmite

 

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermlanog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine Preuzmite
Plan razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine Preuzmite

 


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.