Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Studije

Pročitajte strateške studije utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i kopnu

Strateška procjena utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu
Preuzmite
Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu Preuzmite

 

Strateška procjena utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Strateška studija utjecaja na okoliš za Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu Preuzmite
Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu Preuzmite

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.