Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave “Nabava Aplikacije za digitalizaciju bušotinskih podataka”

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike od 30. listopada 2018. godine u sklopu programa ,”Energija i klimatske promjene” financirane od strane Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, objavljujemo ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude Preuzmi
Ponudbeni list Preuzmi
Tehnička specifikacija Preuzmi