Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim djelatnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim osobnim podacima.

TEMELJNO NAČELO NAŠEG DJELOVANJA SU PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 
Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Dužnost nam je brinuti za  osobne podatke koje prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo. Vaši osobni podaci su naša odgovornost i prikupljamo ih i obrađujemo samo kada je neophodno uz osiguranje sigurnosnih mjera njihove zaštite.
Agencija za ugljikovodike se drži sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti i osobnih podataka svih pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo:
 • Ne prikupljamo više osobnih podataka nego što je nužno potrebno;
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe o kojima niste pravovremeno upoznati;
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije nužno;
 • Nikada ne prodajemo, ne posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke;
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja i ako nije zakonito;
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje;
 • Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA;
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni i zaštićeni.
Važno je pročitati ovu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva sa željom da zadržimo Vaše puno povjerenje u način kako postupamo s osobnim podacima. 
Ako ćete, nakon što je pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka u Agenciji za ugljikovodike, budite slobodni u svakom trenutku obratiti se Službeniku za zaštitu podataka Agencije za ugljikovodike:
 • e-mailom na adresu info@azu.hr ili
 • poštom na adresu Agencija za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb.
Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu Vaših podataka.
Ova Politika privatnosti ažurirana je 02. travnja 2024.

 

1.TKO SMO MI

Agencija za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb, javno je tijelo koje samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru zakonski utvrđenog djelokruga i nadležnosti i Voditelj je obrade osobnih podataka i određuje svrhe i načine obrada Vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti Vaših osobnih podataka.

2. PODATKE KOJE OBRAĐUJEMO, NAČIN OBRADE I VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA  

Pri obavljanju poslova u okviru zakonski utvrđenog djelokruga i nadležnosti

U svrhu obavljanja djelatnosti i poslova u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN br. 14/14, 73/17, 84/21, 155/23), koji obuhvaćaju sustavnu operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemnog skladištenja plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama, kao i odgovornog, kvalitetnog i učinkovitog upravljanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, Agencija za ugljikovodike prikuplja i obrađuje nužne i obvezujuće skupove osobnih podataka u okviru svojih službenih ovlasti i za ispunjenje svrhe javnog interesa, temeljem pravnih obveza i kada je to nužno za izvršavanje ugovornih obveza u skladu s člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a u skladu sa: 

 • Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN br. 14/14, 73/17,  84/21, 155/23);
 • Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN br. 52/18, 52/19, 30/21);
 • Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN br. 78/15, 50/20);
 • Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata (NN br. 19/14, 73/17, 96/19); i pripadajućim podzakonskim aktima i Uredbama Vlade RH. i zadržavaju se u skladu s rokovima iz navedenih propisa i sukladno obvezama iz propisa u području arhivskog i dokumentarnog gradiva.


Selekcija kandidata za radna mjesta i zapošljavanje

Pri zapošljavanju putem javno objavljenih natječaja prikupljamo osnovne podatke o Vama s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu, telefonski broj, obrazovanje, radno iskustvo i dokaze o stručnom osposobljavanju i nekažnjavanju, poznavanju stranih jezika i sve ostale osobne podatke zadane važećim propisima i one koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup Vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja.

Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata zadržavamo u daljnjem roku od pet godina u skladu s rokovima zadržavanja dokumentarnog gradiva i rokovima potrebnim za obranu pravnih zahtjeva.

Web stranica

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem naših e-mail adresa, Agencija za ugljikovodike prikuplja vaše osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa, adresa, organizacija) kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš zahtjev. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit isključivo u okviru našeg zakonski utvrđenog djelokruga i nadležnosti. Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje ili obavljanja poslova u okviru naših zakonom utvrđenih djelatnosti i nadležnosti, pohranjivat ćemo i dalje koristiti Vaše osobne podatke u te svrhe.

Korištenje kolačića (Cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete naše internetske stranice, a koje pomažu u pružanju prilagođavanja sučelja internetskog preglednika.

Naša internetska stranica koristi isključivo obavezne (nužne) kolačiće kojima ne prikupljamo niti pohranjujemo bilo koji od Vaših osobnih podataka. Obavezni (nužni) kolačići su nužno potrebni  za funkcioniranje web stranice te koji osiguravaju pravilno funkcioniranje web stranice i olakšavaju korištenje stranicom. Bez upotrebe ovih kolačića, dijelovi web stranice neće ispravno funkcionirati, stoga nije moguće onemogućiti ove kolačiće.

Kolačiće koje koristimo:

Kolačić

Vrsta

Trajanje

Svrha

UMB-XSRF-TOKEN

Nužni

Sesija preglednika (aktivni tijekom trenutne sesije pregledavanja)

Potreban za prosljeđivanje X-UMB-XSFR-TOKEN vrijednosti stranici

UMB-XSRF-V

Nužni

Sesija preglednika (aktivni tijekom trenutne sesije pregledavanja)

Pohrana rezultata validacije tokena koji sprječava zlonamjerno korištenje stranica (engl. antiforgery token)

UMB-UPDCHK

Nužni

Sesija preglednika (aktivni tijekom trenutne sesije pregledavanja)

Provjera verzije Umbraco CMS platforme

 

Za uporabu ostalih kolačića, koje ne koristimo na našem internetskom pregledniku, a kojima bismo prikupljali Vaše osobne podatke neophodna je vaša prethodna privola, a i u slučaju izostanka vaše slobodne privole Vi i dalje možete u potpunosti koristiti mrežnu stranicu i imati neometan pristup do svih njenih sadržaja

3.    TKO IMA PRISTUP DO VAŠIH PODATAKA

Surađujemo s isključivo pouzdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu pružati i unaprijeđivati naše usluge te činiti našu direktnu komunikaciju s Vama učinkovitijom. Pristup Vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u naše ime i na temelju naših izričitih uputa temeljem sklopljenih ugovora o obradi osobnih podataka sukladno članku 28. GDPR-a. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz GDPR-a.  

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade poslovni partneri koji za nas osiguravaju usluge selekcije kadrova, IT usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija i sustava, web i e-mail hostinga.

Sukladno zakonskim obvezama dijelimo podatke i s nadležnim ministarstvima i ostalim zakonom utvrđenim i ovlaštenim tijelima i institucijama.

4.    VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE PODATAKA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da dobijete i kopiju svojih osobnih podataka.   

Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka  
Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo Vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora
Imate pravo prigovora na određeno postupanje s Vašim osobnim podacima koje obrađujemo u okviru ispunjenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti. 

Pravo na ograničenje obrade
Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s Vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu Vaših podataka, a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, Vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka
Kada se obrada vrši automatiziranim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu i svojom odlukom prenositi takve podatke trećim stranama.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni podnijeti zahtjev:

 • e-mailom na adresu info@azu.hr ili
 • poštom na adresu Agencija za ugljikovodike, Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb.

Na Vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru identiteta podnositelja zahtjeva. 

Ako smatrate da naše postupanje s Vašim osobnim podacima nije zakonito, u svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, telefon: 01 4609 000, email: azop@azop.hr.   


UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno u slučaju promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati niti umanjivati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na primjeren način.


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.