Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NPOO projekti

Kako bismo potaknuli daljnji razvoj geotermalnih projekata, posebice onih koji mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja lokalnim zajednicama, usmjerili smo se i na operativni dio istražnih radnji. Kroz Izmjene i dopune Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kao i kroz izmjene i dopune Zakona o Agenciji uvrštena je odredba kojom se Agencija ovlašćuje u ime Republike Hrvatske izvoditi i istražne radove potrebne za utvrđivanje geotermalnog potencijala. Odmah po donošenju ovih izmjena i dopuna, izrađen je projekt Razvoja geotermalnog potencijala za potrebe toplinarstva te je uvršten u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Kroz mjeru C1.2. R1-I2 Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora, Agenciji za ugljikovodike namijenjena su sredstva u iznosu od gotovo 30 milijuna eura za potvrđivanje geotermalnog potencijala. Odabrano je šest lokacija sukladno određenim kriterijima na kojima će se izvesti geofizička snimanja te će Agencija u sklopu preliminarnih istražnih radova izraditi po jednu istražnu bušotinu na dva preliminarna istražna prostora.

FINANCIRA EUROPSKA UNIJA – NEXT GENERATION EU
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Informacije o projektu

Agencija za ugljikovodike i CROSCO potpisali ugovore za geotermalna istraživanja

Geotermalni potencijal Hrvatske jako je velik, posebno od Vukovara do granice sa Slovenijom

Stručni tim Agencije predstavio je geotermalne projekte za gradove Osijek i Vinkovce

Agencija za ugljikovodike pokrenula otvorene postupake javne nabave

Agencija za ugljikovodike objavila prethodno savjetovanje za izradu istražanih geotermalnih bušotina

 

Agencija za ugljikovodike objavila prethodno savjetovanje za studije

 

 

Prezentiran projekt i rad stručnjaka iz Agencije

Geofizička istraživanja u sklopu NPOO projekta

Interaktivna karta geofizičkih mjerenja

Izrađena je Starteška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine. 

Obavijest o izvođenju planiranih geofizičkih radova.