Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usluge odnosa s javnošću

Poziv na dostavu ponude

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.  

Predmetna nabava podrazumijeva:

Predmet nabave naveden je detaljno u knjizi Projektni zadatak koja se nalazi kao prilog I. ovoga poziva. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti sukladno ovom pozivu te dostaviti ponudu u obliku i sa sadržajem detaljno opisanim u knjizi Projektnog zadatka.

ODLUKA Preuzmite
Poziv Preuzmite
Prilog I. Projektni zadatak Preuzmite
Ponudbeni list_troškovnik Preuzmite