Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usluge permitera za snimanje 2D seizmike

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.

Predmetna nabava podrazumijeva: Usluge permitera za snimanje 2D seizmike i snimanje magnetotelurskih podataka.

Poziv za dostavu ponuda – PREUZMI Preuzmite
PRILOG 1 – Pregledne karte Preuzmite
PRILOG 2 – Ponudbeni list Preuzmite
PRILOG 3 – Troškovnik Preuzmite