Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave: Nabava Aplikacije za digitalizaciju bušotinskih podataka

Poništava se postupak jednostavne nabave Aplikacije za digitalizaciju bušotinskih podataka Naručitelja, procijenjenje vrijednosti nabave: 13.000,00 EUR, evidencijski broj nabave: 4-2023-JN, objavljen dana 16. svibnja 2023. godine na web stranici Naručitelja.

Odluka o poništenju Preuzmi