Geoterme

Gospodarska snaga i konkurentnost države ovisi uvelike o prirodnim resursima koji su jedna od glavnih sastavnica ukupnog društvenog bogatstva.

 

Republika Hrvatska ima izuzetno povoljnu startnu poziciju za iskorištavanje geotermalnog potencijala. Panonski bazen u Republici Hrvatskoj ima za čak 60 % viši geotermalni gradijent od europskog prosjeka. To stavlja Republiku Hrvatsku na visoku poziciju kada govorimo o mogućnostima iskorištavana geotermalne energije. Ovaj neiskorišteni prirodni potencijal dugoročno Republici Hrvatskoj može donijeti značajne gospodarske benefite, ali i stvoriti temelj energetske održivosti. 

Intenziviranjem i valorizacijom ovog ogromnog prirodnog potencijala mogle bi se ostvariti stotine MW nove čiste, obnovljive i neciklične energije, a što je ujedno i zajednički cilj svih zemalja EU i navodi se kao jedan od ciljeva i naše energetske strategije.

Geotermalne elektrane mogu raditi s faktorom kapaciteta i do 95%, dok je faktor kapaciteta vjetra za RH otprilike 40%, a energije iz fotonaponskih elektrana otprilike 15% u najboljem slučaju. Geotermalni sustavi imaju značajne prednosti u odnosu na ostale obnovljive sustave energije i jedan su od rijetkih izvora koji pruža hlađenje, grijanje i toplu vodu iz iste instalacije. Ekološki je čista, koristi toplinu iz podzemlja, smanjuje emisiju CO2 i omogućuje uštede na računima.

Uravnoteženje proizvodnje i potrošnje u realnom vremenu u sustavu sa značajnom penetracijom intermitentnih izvora predstavlja izazov za budući razvoj prijenosne mreže te upravljanje i vođenje elektroenergetskih sustava. Iz tog razloga bilo bi potrebno voditi računa o iskorištavanju geotermalnih elektrana kao najstabilnije izvora obnovljive energije, a pogotovo iz aspekta prirodnog potencijala kojeg Republika Hrvatska posjeduje, za razliku od mnogi drugih europskih zemalja.

Prema procjenama postojećih nalazišta geotermalnih izvora, trenutni potencijal je oko 500 MW iz geotermalne energije. Na oko 40-ak postojećih bušotina koje su se bušile u svrhu istraživanja nafte i plina, potvrđen je geotermalni potencijal. Konačni potencijal tek treba procijeniti, a to možemo samo ukoliko istražujemo.

Trenutno je u Republici Hrvatskoj aktivno 8 istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe na kojima je fokus usmjeren na istražne aktivnosti s ciljem pridobivanja električne energije te u manjoj mjeri za proizvodnju toplinske energije, a koje se većinom odnose na lokalne zajednice koje imaju planove koristiti toplinsku energiju za grijanje naselja.

Aktivni istražni prostori:

 • GT Zagreb – toplinska energija
 • Babina Greda 1 – električna energija
 • Babina Greda 2 - električna energija
 • Karlovac 1 – električna energija/toplinska energija
 • Križevci - toplinska energija
 • Slatina-2 - električna energija
 • Slatina-3 - električna energija
 • Virovitica 2 - toplinska energija

Projekti koji su trenutno u istražnoj fazi mogu proizvesti 59 MWe električne energije i oni mogu  biti u punoj implementacija od 2022. godine do 2025.godine.

Projekti u fazi eksploatacije:

 • Velika Ciglena - električna energija (najveća ORC geotermalna elektrana u Europi)
 • Draškovec - električna energija
 • Bizovac - toplinska energija
 • Ivanić - toplinska energija
 • Sveta Nedjelja - toplinska energija - poljoprivreda
 • Bošnjaci sjever - toplinska energija - poljoprivreda

 

Kontakt
Željka Rukavina