Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dopuna dokumentacije: istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Topusko“

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

DOPUNA 1

I.
U Prilogu I. „Posebni uvjeti i ograničenja koji moraju biti poštovani prilikom izvođenja istražnih radova“ Dokumentacije za nadmetanje, nakon navođenja tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima koja su izdala posebne uvjete i ograničenja, dodaje se sljedeći dokument:

  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju, KLASA: 310-01/21-01/16, URBROJ: 530-06-2-1-21-5, od 05. listopada 2021.

 

DOKUMENT Preuzmite