Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izmjena dokumentacije: Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Ernestinovo”

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

IZMJENA 1

I.
Obzirom na Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. u cijelom tekstu Dokumentacije za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Ernestinovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe KLASA: 310-34/19-01/09, URBROJ: 405-04/01-20-3 od 1. lipnja 2020. (U daljnjem tekstu: Dokumentacija za nadmetanje) gdje se spominje ili upućuje na Ministarstvo zaštite i okoliša riječi „Ministarstvo zaštite okoliša energetike“ mijenjaju se u „Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja“ te Ministarstvo znači Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

II:
U točki 7.1 Dokumentacije za nadmetanje „Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude“ mijenja se naziv ministarstva na koje more glasiti bankarska garancije te tekst glasi:

„Bankarska garancija mora glasiti na:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb“

III.
Ostatak Dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.