Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Ernestinovo”

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/94, URBROJ: 517-06-3-1-19-2 od 12. prosinca 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Ernestinovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE.

GEOTERMALNI POTENCIJAL ERNESTINOVO – FLYER Preuzmite