Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Legrad-1”

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/20-03/01, URBROJ: 517-06-3-1-20-2 od 14. siječnja 2020. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE.

GEOTERMALNI POTENCIJAL LEGRAD-1 – FLYER Preuzmite