Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Tekić“

Izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Tekić” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Tekić” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Natječajna dokumentacija Preuzmi

 

Ministry of Economy and Sustainable Development conducts bidding round for issuing geothermal waters exploration license in Tekić exploration block for the purpose of issuing a geothermal waters exploitation license for energy purposes.

Bidding Round Documentation Preuzmi