Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

EGP projekti

Projekt ˝Izrade interaktivne karte geotermalnog potencijala panonskog dijela bazena u Republici Hrvatskoj˝ koji je financiran bespovratnim sredstvima u sklopu Programa ˝Energija i klimatske promjene˝, u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014.-2021.,pokazao se vrlo aktualan i potreban s obzirom na energetsku krizu u kojoj se Europa nalazi.

Temeljem donesenih odluka o financiranju, Agenciji za ugljikovodike, kao nositelju projekta, odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 200.000,00 eura.

Cilj projekta je strukturirati bazu podataka duboke geotermalne energije temeljem koje će se izraditi i javno objaviti jedinstvena interaktivna karta koja će obuhvaćati: prikaz svih istražnih prostora i eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe, relevantne bušotinske podatke i kartu geotermalnog gradijenta u RH.

Tijekom projekta koristit će se podaci bušotina koje su dio baze podataka, koje sukladno čl.8. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN52/18, 52/19, 30/21), organizira Agencija za ugljikovodike.

Izrada takve platforme je vrlo bitna jer će se podaci na transparentan način moći pokazati svim zainteresiranima u svrhu korištenja tog tipa obnovljive energije.

Predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci.

Projekt se financira iz EGP* financijskog mehanizma u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma potpisan je između Islanda, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.

Informacije o projektu

30.04.2024.

AZU uspješno dovršila projekt financiran sredstvima iz EPG financijskog mehanizma uz potporu fonda zemalja Kraljevine Norveške, Kneževine Lihtenštajn i Islanda

Saznajte više

13.02.2024.

Radionica  o napretku projekta 

Saznajte više

18.09.2023.

Razmjena znanja o geotermalnoj energiji s Islandom

Saznajte više

14.04.2023.

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike, Marijan Krpan, sudjelovao na panelu.

12.12.2022

Agenciji za ugljikovodike odobren je iznos od 200.000,00 eura za projekt Izrade baze podataka duboke geotermalne energije.