Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Geothermal CCS

Agencija je idejni začetnik i promotor hrvatskog projekta trajnog zbrinjavanja CO2 u geološkim strukturama - GT CCS, koji se nalazi na PCI listi (listi energetskih projekata od zajedničkog interesa Europske komisije).

GT CCS projekt odnosi se na transport i trajno skladištenje CO2 iz emitera u Hrvatskoj i Mađarskoj, koji se nalaze uz granicu HR-HU. Projekt je koncipiran na način da će operator transportnog sustava preuzimati CO2 od emitera, uglavnom cementara u Mađarskoj i Hrvatskoj, te ga transportirati cjevovodima do lokacije postrojenja za utiskivanje na lokaciji Bockovac, u Osječko - baranjskoj županiji. Infrastruktura uključuje cjevovode za transport CO2, postrojenja za hlađenje i ukapljivanje CO2, te svu opremu potrebnu za obradu i utiskivanje CO2 sa svrhom trajnog skladištenja.

Procijenjeni kapacitet trajnog skladišta na ovoj lokaciji je 15,77 milijuna tona CO2  tijekom razdoblja od 25 godina.


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.