Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izrada interaktivne karte geotermalnog potencijala Panonskog dijela bazena u RH

Održana je radionica o napretku projekta

Održana je radionica o napretku projekta „Izrada interaktivne karte geotermalnog potencijala Panonskog dijela bazena u RH“ financiranog sredstvima iz EGP financijskog mehanizma uz potporu fonda država Island, Lihtenštajn i Norveška.

U cilju vidljivosti i praćenja projekta, predstavnici projektnog tima Agencije za ugljikovodike predstavili su dosadašnje aktivnosti i trenutni status projekta. Radionici su prisustvovali kolege iz i Hrvatskog geološkog instituta, Energetskog instituta Hrvoje Požar, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te Geološkog instituta Slovenije.

U prezentaciji su predstavljeni izazovi s kojima se projektni tim susretao, i to posebice u tehničkom dijelu projekta koji se odnosi na odabir i kvalitativnu analizu reprezentativnih podataka, a koji će biti prikazani na završnoj interaktivnoj karti.

Na kraju projekta održat će se završna prezentacija cjelokupno analiziranih podataka i interaktivne karte. 
Veselimo se ponovnom druženju.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu.