Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Agencija za ugljikovodike sudjelovala je na konferenciji Energetska nezavisnost

Geotermalni potencijal Hrvatske jako je velik, posebno od Vukovara do granice sa Slovenijom

Agencija za ugljikovodike sudjelovala je prošli tjedan na konferenciji Energetska nezavisnost koju su organizirali portal Energetico, te gradovi Križevci i Đurđevac, koji je bio i domaćin konferencije.

“Hrvatski je geotermalni gradijent 60 posto veći od prosjeka EU-a. Od granice sa Slovenijom pa do Vukovara imamo priliku taj potencijal iskoristiti za električnu energiju te za potrebe toplinarstva i poljoprivrede”, naglasio je Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

“Jasno je definirano kako se može doći do energije, a inženjerski su i pravni okvir objedinjeni. Investitorima su pravila dobro poznata i s njima smo stalno u kontaktu”, rekla je direktorica Sektora za geotermalnu energiju Martina Tuschl dodajući da je riječ o kompleksnoj proceduri u kojoj je multidisciplinarnost ključna.

Više o konferenciji na linku: https://www.poslovni.hr/hrvatska/geotermalni-potencijal-hrvatske-jako-je-velik-posebno-od-vukovara-do-granice-sa-slovenijom-moze-li-i-iseljene-vratiti-4426587