Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Geofizička istraživanja u sklopu NPOO projekta

Interaktivna karta geofizičkih mjerenja

U sklopu projekta NPOO.C1.2.R1-I2.02.0001 „Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) provedena su geofizička  neinvazivna mjerenja na područjima Velike Gorice, Zaprešića, Siska, Osijeka, Vukovara i Vinkovaca.

Geofizička istraživanja uključila su snimanje 2D refleksivnih seizmičkih podataka. Za snimanje seizmičkih podataka kao izvor signala korišteni su vibrokamioni koji svojom vibracijom proizvodili elastične valove, dok su površinski prijemnici (bežični geofoni) registrirali refleksivne valove na površini. Podaci su obrađeni u procesnom centru i 2D seizmički profili su pripremljeni za geološko-geofizičku interpretaciju.

U sklopu geofizičkih mjerenja izvršeno je i magnetotelurusko (MT) snimanje podataka. Snimanje je rađeno pomoću magnetotelurskih sondi koje registriraju  podatke prirodnog intenziteta Zemljinog magnetnog polja i električnog (telurskog) polja. Iz mjerenja komponenti prirodnog magnetnog i električnog polja na Zemljinoj površini određuje se električna otpornost stijena u podzemlju.

Nakon obrade snimljenih podataka izradit će se geološko-geofizičke studije koje će dati procjenu geotermalnog potencijala na svakom istražnom prostoru, a u cilju modernizacije i dekarbonizacije sustava javnog grijanja.

Po završetku ovog  istraživanja, bit će odabrana područja na kojima će biti izrađene nove istražne geotermalne bušotine, kao konkretni koraci prema implementaciji obnovljivih izvora energije.

Istražne prostore na kojima su provedena geofizička mjerenja mogu se vidjeti na interaktivnoj karti.