Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usluge tehničkog savjetovanja pri obavješćivanju i pripremi svih terenskih radova te pri nadzoru snimanja seizmike i magnetotelurike

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave.

Predmetna nabava podrazumijeva: Usluge tehničkog savjetovanja pri obavješćivanju i pripremi svih terenskih radova te pri nadzoru snimanja seizmike i magnetotelurike.

Prilikom izvođenja 2D seizmičkog snimanja i magnetotelurskog snimanja potreban je stalan nadzor kako bi se uklonile nepotrebne štete i to u vidu nadzora izvođača – osoblja i opreme, te prelaska opreme preko privatnih i javnih zemljišta. Također, potreban je stručan nadzor prilikom snimanja u pogledu kontrole definiranih parametara snimanja na svih šest preliminarnih istražnih prostora.

Usluge tehničkog savjetovanja pri obavještavanju i pripremi svih terenskih radova te pri nadzoru snimanja seizmike i magnetotelurike potrebno je napraviti na šest preliminarnih istražnih prostora – Velika Gorica, Zaprešić, Sisak, Osijek, Vinkovci i Vukovar. Karte opsega snimanja 2D seizmičkih podataka i magnetotelurskih snimanja nalaze se u Prilogu 1.

Poziv za dostavu ponuda Preuzmite
PRILOG 1 – Preliminarni istražni prostori Preuzmite
PRILOG 2 – Ponudbeni list Preuzmite
PRILOG 3 – Troškovnik Preuzmite