Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nove i čiste tehnologije

Naši prepoznati i dokazani potencijali i stručnost pružaju nam odličnu polaznu točku za razvoj zelenog gospodarstva temeljenog na novim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije.

Koncept energetskog razvoja mora se temeljiti na novim i čistim tehnologijama, inovacijama i istraživanju kako bi se pridonijelo povećanju kvalitete života građana i osigurala potrebna transformacija gospodarstva.

Nedavnim Izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kao i Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, Agencija je učvrstila svoje ovlasti operativne potpore Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u vezi s održivim obnovljivim tehnologijama.

Promatranje ‘energije zemlje’ u svoj njezinoj ukupnosti, s obnovljivom i neobnovljivom komponentnom povećava učinkovitost administracije u upoznavanju potencijalnih investitora s mogućnostima ulaganja. Agencija intenzivno radi na promociji i aktivaciji projekta vezanih uz mogućnost praktične primjene tehnologije hvatanja i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida (engl. Carbon Capture and Storage, CCS) za koje smo izradili Studiju mogućnosti primjene tehnologije prikupljanja i trajnog zbrinjavanja CO2 u RH, a koja bi trebala biti temelj za izvođenjem pilot projekta. Zbrinjavanje CO2 u geološke svrhe jedan je od ključnih elemenata energetske strategije, jer se pokazalo kao ključna karika u smanjenju emisija CO2 u atmosferu.

Isto tako, Agencija analizira i promovira mogućnosti primjene novih održivih tehnologija OIE kao što su odobalni vjetar (offshore vjetroelektrane) te vodik, s posebnim naglaskom na tehnološko-tehničkoj vezi između vodika i „čiste“ struje pridobivene iz geotermalnih voda u energetske svrhe. Vodik postaje referentna točka u tumačenju energetske budućnosti, kako na razini Europske unije tako i globalno. Europski strukturni i investicijski fondovi, kreiraju se na način da vodik zauzima značajno mjesto, posebice proizvodnja zelenog vodika. Očekuje se da će ulaganja u tehnologije povezane s čistim vodikom pridonijeti razvoju kružnog gospodarstva, energetskoj tranziciji.

Poduzimamo prve korake prema točki gdje teoriju stavljamo u praksu. Naši prepoznati i dokazani potencijali i stručnost pružaju nam odličnu polaznu točku za razvoj zelenog gospodarstva temeljenog na novim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije.