Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

AZU sudjelovao na Konferenciji o prostornom planiranju morskog područja Republike Hrvatske

Konferencija o prostornom planiranju morskog područja Republike Hrvatske održana je 8. svibnja 2024. u Dubrovniku u organizaciji Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije uz prisustvo predstavnika državnih i znanstvenih institucija iz Hrvatske, Italije, Crne Gore i Njemačke te domaćih i stranih stručnjaka koji su pozvani djelovati u sklopu međuresorne radne skupine. Agencija za ugljikovodike pritom aktivno sudjeluje putem dostave podataka, karata i prijedloga u izradi Prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa (IGP) Republike Hrvatske u Jadranskom moru. 

O istraživanju, razradi i proizvodnji plina na sjevernom Jadranu govorio je predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i iskazao mogućnosti prenošenja pozitivnih iskustava na projekte OIE u isključivom gospodarskom pojasu Jadranskog mora. Osobito je naglasio atraktivnost pojedinih područja za postavljanje pučinskih vjetroelektrana. 

Nadalje je istaknuo da potencijal koji imamo u vjetru na moru uvelike može doprinijeti stabilnosti opskrbe energijom u Hrvatskoj i omogućiti razvoj kompatibilnih industrija kao npr. proizvodnje vodika što dalje pridonosi postizanju ciljeva klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. godine kojima je posvećena i Republika Hrvatska. 

Također je naglasio potencijal podmorja vezan uz trajno skladištenje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama objasnivši da se iscrpljena eksploatacijska polja ugljikovodika mogu iskoristiti za CCS projekte (Carbon Capture and Storage).