Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu – Open Door postupak

Na temelju članka 20. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 52/18, 52/19 i 30/21), Vlada Republike Hrvatske pokreće nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu – Open Door postupak, a koji je objavljen u Službenom glasniku Europske Unije (2023/C 165/05).

 

Na temelju članka 20. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 52/18, 52/19 i 30/21), Vlada Republike Hrvatske pokreće nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu – Open Door postupak, a koji je objavljen u Službenom glasniku Europske Unije (2023/C 165/05).

Predmet ovog nadmetanja je izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Područje za koje se ovo nadmetanje raspisuje obuhvaća dio kopnenog područja Republike Hrvatske. Navedeno kopneno područje podijeljeno je u tri istražna prostora, a koji su smješteni na području Panonskog bazena. Detaljna podjela područja na istražne prostore opisana je u Aneksu 3 dokumentacije za nadmetanje.

Natječajna dokumentacija
Preuzmi

 


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.