Organizacijska struktura

Agencijom za ugljikovodike upravlja predsjednik i članovi Uprave, a poslovanje je organizirano kroz šest glavnih organizacijskih jedinica (sektora):

Uprava Agencije za ugljikovodike:
Marijan Krpan, v.d. predsjednika Uprave

Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike:

Predsjednik upravnog vijeća:
Ivo Milatić

Članovi upravnog vijeća:

Željko Tufekčić - predstavnik ministarstva nadležnog za financije
Anamarija Matak - predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša
Domagoj Validžić - predstavnik ministarstva nadležnog za energetiku
mr. sc. Ivana Soić - predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo
Danijel Meštrić - predstavnik tijela nadležnog prostorno uređenje

Kontakt
Željka Rukavina