Organizacijska struktura

Agencijom za ugljikovodike upravlja predsjednik i članovi Uprave, a poslovanje je organizirano kroz šest glavnih organizacijskih jedinica (sektora):

Uprava Agencije za ugljikovodike:
Marijan Krpan, predsjednik Uprave

Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike:

Predsjednik upravnog vijeća:
Ivo Milatić

Članovi upravnog vijeća:

Zdravko Zrinušić - predstavnik ministarstva nadležnog za financije
Anamarija Matak - predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša
Mile Horvat - predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša
- predstavnik ministarstva nadležnog  za energetiku
Damir Juzbašić - predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo
Dunja Magaš - predstavnik tijela nadležnog prostorno uređenje

Kontakt
Željka Rukavina