Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Organizacijski ustroj Koordinacije

Agencija za ugljikovodike će obavljati administrativne i operativne poslove za Koordinaciju te će biti zadužena za čuvanje dokumenata i vođenje arhive Koordinacije.

Organizacijski ustroj Koordinacije propisan je Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 87/2015 i 50/2020) te detaljnije uređen Uredbom. (Narodne novine, br.74/2017 i 14/2021).

Predstavnici tijela koja čine Koordinaciju djelovati će zajednički kako bi osigurali usklađenost s propisima Republike Hrvatske i Europske Unije te uspostavili odgovarajući okvir sustava sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Koordinaciju čine predsjednik i sedam stalnih članova, član odabran od strane Koordinacije na rok od godinu dana, te tajnik Koordinacije.

Agencija za ugljikovodike će obavljati administrativne i operativne poslove za Koordinaciju te će biti zadužena za čuvanje dokumenata i vođenje arhive Koordinacije. Predstavnici Agencije za ugljikovodike djelovat će kao predsjednik i tajnik Koordinacije. Predstavnik tijela nadležnog za inspekcijske poslove u području energetike djeluje kao zamjenik predsjednika Koordinacije. Članovi Koordinacije u obavljanju dužnosti Koordinacije raspoređuju poslove u skladu s djelokrugom nadležnosti svoga tijela te vlastitog iskustva i stručnosti.

Detaljni raspored poslova i podjela odgovornosti utvrdit će se formalnim sporazumom između javnopravnih tijela koja čine Koordinaciju. Koordinacija će djelovati kao jedinstveno tijelo i jedinstvena je točka za kontakt s obveznicima Zakona.

Predsjednica Koordinacije
Lidija Božić, Agencija za ugljikovodike, Sektor za istraživanje i eksploataciju

Zamjenica predsjednika
Mirjana Padovan, Državni inspektorat Republike Hrvatske

Članovi:
mr. sc. Miroslav Knežević – Ministarstvo unutarnjih poslova
Marko Ružić – Ministarstvo unutarnjih poslova
Lucija Širić – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Sandra Trošelj Stanišić – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Damir Kocijan – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Andro Vidjak – Hrvatski registar brodova
Marko Batarilo – Državni inspektorat Republike Hrvatske

 

Koordinacija je uspostavljena na ovaj način kako bi se osigurala provedba svih regulatornih funkcija nadležnog tijela u skladu sa Zakonom te osigurao odgovarajući prijenos odredbi Direktive 2013/30/EU u pravni sustav Republike Hrvatske. Tijela od kojih se sastoji Koordinacija svojim nadležnostima, djelokrugom poslova, stručnošću svojih zaposlenika, upravljanjem nad podacima te ostalim resursima osiguravaju da Koordinacija ima glavne preduvjete za obavljanje djelatnosti propisanih Direktivom i Zakonom.

Nadzor nad radom Koordinacije vrši Vlada Republike Hrvatske te će prema potrebi poduzimati mjere s ciljem poboljšanja učinkovitosti rada Koordinacije.

Navedeno uključuje:

  • Imenovanje i razrješenje predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika i članova Koordinacije
  • Prihvaćanje izvješća Koordinacije
  • Donošenje novih propisa i/ili izmjene i dopune postojećih propisa iz područja sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.