Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O nama

Agencija za ugljikovodike

Agencija za ugljikovodike osnovana je temeljem Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21) kao javno tijelo koje samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih istim Zakonom.

Djelatnost Agencije za ugljikovodike obuhvaća sustavnu operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, kao i odgovorno, kvalitetno i učinkovito upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata. Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitost sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.

Misija i vizija

Pretvoriti energetske potencijale u energetske resurse koji će osigurati stabilnost i energetsku sigurnost Republike Hrvatske. Odgovorno upravljati prirodnim resursima i upregnuti sve domaće potencijale koji mogu pomoći energetskoj tranziciji i održivosti zemlje.

Kroz nove tehnologije i razvoj geotermalnih projekata omogućiti očuvanje znanja akumuliranog u tradiciji hrvatskog naftnog rudarstva, bušenja, istraživanja i eksploatacije podzemnih ležišta.

Postati središnje tijelo koje promiče, aktivira i realizira projekte prepoznate kao okosnica tranzicije Republike Hrvatske prema njenoj održivoj energetskoj budućnosti. Platforma za međunarodnu suradnju, izvrsnosti, resursa i znanja o ukupnosti energije Zemlje.

Agenciji je, sukladno ciljevima i obvezama preuzetim iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), dodijeljena i uloga provedbe geotermalnih projekata do 2026. godine.


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.