Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt Nexe Grupe CO₂NTESSA uvršten na Listu strateških investicijskih projekata RH

Agencija za ugljikovodike aktivno uključena u realizaciju projekta

U Našicama je održan radni sastanak na kojem su, uz ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, sudjelovali i predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, Veleposlanik SR Njemačke dr. Christian Hellbach, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, gradonačelnik Grada Našica Krešimir Kašuba, predsjednik Uprave Plinacra Ivica Arar, dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Vladislav Brkić, predsjednik Uprave NEXE d.d. Ivan Ergović, te ostali partneri NEXE-a d.d. na projektu CO₂NTESSA. 

Tema sastanka bile su aktualne informacije o projektu CO₂NTESSA, ali i o ostali projekti NEXE Grupe usmjereni na dekarbonizaciju, zelene i energetske tranzicije poslovanja.

Istraživanje koje je izradila Agencija za ugljikovodike pokazalo je da Hrvatska ima veliki potencijal za trajno zbrinjavanje CO2 u geološkim strukturama u sjevernoj Hrvatskoj. Osim u iscrpljenim ležištima nafte i plina, postoji i mogućnost zbrinjavanja u dubokim slanim akviferima.
Uzimajući u obzir rezultate studije, blizinu državne granice s Mađarskom i blizinu emitera stakleničkih plinova, za projekt trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geotermalnom ležištu odabrana je lokacija Bockovac (Osječko-baranjska županija).

Projekt CO₂NTESSA, s procijenjenom vrijednošću od 400 milijuna EUR, predstavlja jednu od najvećih planiranih investicija u industriju u Hrvatskoj. 
Cilj projekta je objedinjavanja svih ovih aspekata dekarbonizacije i zdraviji okoliš, konkurentnije gospodarstvo i sigurniji život ljudi na ovom području.

Više o temi: https://mingor.gov.hr/vijesti/projekt-nexe-grupe-co-ntessa-uvrsten-na-listu-strateskih-investicijskih-projekata-rh/9442