Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način i pravila testiranja

Javni natječaj

Javni natječaj objavljen u „Narodnim Novinama“, broj 141/2021 od 22. prosinca 2021. i u „Narodnim Novinama“, broj 145/2021. od 29. prosinca 2021., objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike.

Testiranje se sastoji od procjene znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za radno mjesto te razgovora s Povjerenstvom. U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati prijavljeni na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Kandidati pozvani u iduće faze testiranja bit će pravodobno informirani.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZNANJA POTREBNOG ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA – preuzmi dokument