Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv kandidatima u završnu fazu testiranja

Natječaj za zapošljavanje

Vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim Novinama br. 114/2023 od 04. listopada 2023. kao i na mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike za prijem u radni odnos na  neodređeno vrijeme za radna mjesta:

1.1.1. stručni suradnik - Sektor za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, Služba za formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
2.1.1. viši savjetnik - Sektor za poslovni razvoj i nove tehnologije, Služba za nove tehnologije
3.1.1. viši savjetnik - Sektor za opće, financijske i pravne poslove, Služba za financije i računovodstvo
4.1.1. voditelj službe za razvoj geotermalnih postrojenja - Sektor za geotermalnu energiju, Služba za razvoj geotermalnih postrojenja 
5.1. voditelj ureda Uprave - Ured Uprave

Kandidati koji su zadovoljili uvjete na pisanoj provjeri znanja biti će emailom pozvani da pristupe u završni krug postupka koji obuhvaća:
•    psihologijsko testiranje (pisani test osobnosti i inteligencije);
•    razgovor s psihologom
•   razgovor s Povjerenstvom u kojem se utvrđuju znanja, sposobnosti i vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad na radnom mjestu za koje se prijavio, osobne karakteristike kandidata te rezultati ostvareni u njihovu dosadašnjem radu