Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv kandidatima na prvu fazu testiranja

Natječaj za zapošljavanje

Vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br. NN 21/2024, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike kao i na portalu MojPosao.hr, za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
 
1.1 Viši savjetnik – ured Uprave
2.2 Viši savjetnik – Sektor za opće, financijske i pravne poslove
3.2 Viši savjetnik – Sektor za upravljanje podacima
4.2 Stručni suradnik – Sektor za istraživanje i eksploataciju
 
Kandidati koji su ispunili formalne uvjete navedene u natječajnoj dokumentaciji na svoju email adresu dobili su poziv da pristupe prvoj fazi testiranja znanja iz djelokruga opisa poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru (testiranje) znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta:
 
1.1 Viši savjetnik – ured Uprave

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21, 155/23)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021)

2.2 Viši savjetnik – Sektor za opće, financijske i pravne poslove

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike („Narodne novine“, br. 14/14, 73/17, 84/21)
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, br. 35/05, 41/08, 125/11,  78/15,29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 145/23, 155/23)
 • Zakon o radu („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16, 114/22)

3.2 Viši savjetnik – Sektor za upravljanje podacima

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 52/18, 52/19, 30/21)
 • Pravilnik o pristupu sobi s podacima i korištenju podataka (NN 52/23)
 • Osnovno znanje o geofizičkim i geološkim podacima
 • Osnovno znanje o bazama podataka i formatima podataka

4.2 Stručni suradnik – Sektor za istraživanje i eksploataciju

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 52/18, 52/19, 30/21) 
 • Pravilnik o rezervama (Narodne novine, br. 95/2018, 87/2022)
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (Narodne novine, br. 95/2018, 101/2022)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (Narodne novine, br. 87/2022)
 • Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (Narodne novine, br. 95/2018, 87/2022)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (Narodne novine, br. 95/2018, 87/2022)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, br. 25/2020, 43/2023)