Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaj za zapošljavanje

Voditelj ureda Uprave

Na temelju članka 12. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, br. 14/2014, 73/2017 i 84/2021) i članka 21. pročišćenog teksta Statuta Agencije za ugljikovodike (klasa: 012-03/14-01/06, ­urbroj: 405-01/01-21-7) od 3. prosinca 2021. godine, a u skladu sa suglasnostima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (klasa: 112-01/21-01/03, urbroj: 517-02-1-1-1-21-294) od 7. prosinca 2021. godine te (klasa: 112-01/23-01/3, urbroj: 517-02-1-1-1-23-102) od 11. travnja 2023. godine, Agencija za ugljikovodike raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Uvjeti natječaja mogu se pronaći na LINKU