Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je dozvole za istraživanje geotermalnih voda temeljem nadmetanja kojeg je provela Agencija za ugljikovodike

Aktiviranje geotermalnog potencijala

U razdoblju od 28. prosinca 2022. do 1. lipnja 2023. Agencija za ugljikovodike je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja provela nadmetanje za šest istražnih prostora geotermalnih voda: Leščan, Međimurje 5, Kotoriba, Pčelić, Sječe i Ferdinandovac-1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je nositelj, a Agencija za ugljikovodike operativno tijelo koje je provelo natječaj.

Na natječaj je pristiglo 16 ponuda od 11 različitih ponuditelja i to za pet od šest ponuđenih istražnih prostora. Osim renomiranih domaćih kompanija, među ponuditeljima je bio i veliki broj inozemnih i europskih kompanija s bogatim iskustvom u razvijanju geotermalnih energetskih projekata.

Ukupni radovi uključuju izradu 21 geotermalne bušotine, a vrijednost ponuđenih istražnih radova iznosi 191,7 milijuna EUR. Ukupna vrijednost investicija u slučaju pozitivnih rezultata istraživanja i utvrđenog potencijala te realizacije projekata u cijelosti iznosi preko 400 milijuna EUR.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem provedenog natječaja izdalo je dozvole za istraživanje geotermalnih voda na istražnim prostorima kako slijedi:
•    „Leščan“ i „Međimurje 5“ - društvu INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
•    „Pčelić“ i Sječe“ – društvu IGeoPen d.o.o. (ponuditelji se oslanja na društvo iz UK-a)
•    „Kotoriba“ - društvu Viola Energy Generation d.o.o. (ponuditelji se oslanja na društvo iz Turske)
Za istražni prostor „Ferdinandovac“ nije zaprimljena niti jedna ponuda te je stoga Povjerenstvo predložilo poništavanje nadmetanja.

Rezultati nadmetanja i izdane dozvole za istraživanje geotermalnih voda dostupni su na: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-energetiku-1999/naftno-rudarstvo-i-geotermalne-vode-za-energetske-svrhe/dozvole-5536/5536