Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JAVNI NATJEČAJ – za izbor predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, raspisuje javni natječaj

10.2.2023.

Na temelju članka 13. stavaka 1. i 4. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17 i 84/21) i članaka 17. i 18. Statuta Agencije za ugljikovodike (KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 567-01/1-14-1 od 7. ožujka 2014., KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 405-01/1-18-3 od 22. veljače 2018. i KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 405-01/01-21-6 od 3. prosinca 2021.), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike 

Narodne novine