Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Lipik“

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

OBAVIJEST o provođenju nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Lipik“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

U skladu s Odlukom Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 392-01/22-01/33, URBROJ: 517-07-3-2-22-2, od 18. srpnja 2022. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Lipik“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Predmet nadmetanja obuhvaća cijeli jedinstveni postupak izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda te dozvole za pridobivanje geotermalnih voda sa svim njegovim fazama.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, 10 000 ZAGREB, s naznakom: ,,NE OTVARAJ – nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Lipik“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe“.

Ponude se moraju dostaviti najkasnije do 19. prosinca 2022. u 12:00 sati. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne otvara, obilježava se kao neispravna i vraća se podnositelju ponude.

OBAVIJEST o provođenju nadmetanja Preuzmi
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Preuzmi