Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dani OIE 2024: Projekti AZU doprinose diverzifikaciji energetskog miksa

Na Danima obnovljivih izvora energije u Puli od 12. do 14. lipnja uz stručnjake iz javnog i privatnog gospodarskog sektora te visoke predstavnike međunarodnih i nacionalnih institucija sudjelovali su predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i direktorica Sektora za geotermalnu energiju u Agenciji za ugljikovodike Martina Tuschl. Ovom su prilikom sudionici raspravljali o javnim politikama i perspektivama vezanima za proizvodnju zelene energije u Hrvatskoj i Europskoj uniji. 

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan tijekom svog izlaganja prenio je sudionicima informacije o opskrbi tradicionalnim energentima u Hrvatskoj te projektima usmjerenima na diverzifikaciju energetskog miksa koje provodi Agencija za ugljikovodike. Kako je naveo, na iskustva i podatke o istraživanju i proizvodnji ugljikovodika koje prikuplja Agencija osobito se oslanjaju geotermalni projekti, zatim projekt trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida u geološkim strukturama koji je od izuzetne važnosti za cementnu industriju, ali i razvoj pučinskih vjetroelektrana za koje u Hrvatskoj nedostaje regulatorni okvir.

Tijekom panela o geotermalnoj energiji na kojem je sudjelovala direktorica Sektora za geotermalnu energiju u AZU Martina Tuschl još je jednom istaknuto da je veliki potencijal ovoga izvora obnovljive energije posebnost Republike Hrvatske i da se njegovim daljnjim istraživanjem u svrhu iskorištavanja za proizvodnju toplinske i električne energije doprinosi energetskoj neovisnosti, stabilnosti domaće opskrbe energijom te se nadalje osigurava transformacija domaćeg energetskog sektora prema dekarbonizaciji.