Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika

Pregled aktivnosti i portfelja

U srpnju 2014. godine, raspisano je nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu (Panonski bazen). Definirano je ukupno šest istražnih područja koji se protežu uz područje Drave, istočne Slavonije i Save. Temeljem ovog nadmetanja, 2016. godine potpisano je pet ugovora, od kojih četiri sa podružnicom kanadske kompanije Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. i jedan s INA – Industrijom nafte d.d.

Krajem 2018. godine raspisano je novo nadmetanje za sedam istražnih polja za područje središnje i sjeverozapadne Hrvatske te su 2020. godine potpisani ugovori s kompanijama INA- Industrija nafte d.d., Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. te Aspect Croatia Kft.

2019. godine otvoren je i natječaj za istraživanje i eksploataciju Dinarida, odnosno ostatak kopnenog područja Republike Hrvatske. Natječaj je raspisan za istraživanje na četiri prostora na područjima Karlovačke, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Potpisan je ugovor s kompanijom INA-Industrija nafte d.d. za istražni prostor DI-14.

Aktivni ugovori o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

  • Istražni prostor SA –  10; investitor Vermilion Zagreb Exploration d.o.o.; ugovor s Vladom RH potpisan 06/2016.
  • Istražni prostor DR –  02; investitor INA- Industrija nafte d.d.; ugovor s Vladom RH potpisan 06/2016.
  • Istražni prostor SA –  06; investitor Aspect Croatia Kft; ugovor s Vladom RH potpisan 03/2020.
  • Istražni prostor SA –  07; investitor Vermilion Zagreb Exploration d.o.o.; ugovor s Vladom RH potpisan 03/2020.
  • Istražni prostor DR –  03; investitor INA- Industrija nafte d.d.; ugovor s Vladom RH potpisan 03/2020.

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.