GEOTERME

OBAVIJEST o provođenju nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Korenovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

U skladu s Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 310-01/20-03/83, URBROJ: 517-06-3-1-20-2 od 15. rujna 2020. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Korenovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

U skladu s odredbama članka 54. stavka 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda provodi se na temelju jednog nadmetanja u jedinstvenom postupku koji započinje postupkom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda, a završava sklapanjem ugovora o eksploataciji geotermalnih voda.

Predmet nadmetanja je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u  istražnom prostoru „Korenovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. Predmet nadmetanja obuhvaća cijeli jedinstveni postupak izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda te dozvole za pridobivanje geotermalnih voda sa svim njegovim fazama.

 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, 10 000 ZAGREB, s naznakom: ,,NE OTVARAJ - nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Korenovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe“.

Ponude se moraju dostaviti najkasnije do 1. veljače 2021. u 12:00 sati. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne otvara, obilježava se kao neispravna i vraća se podnositelju ponude.

 

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE04.09.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KRIŽEVCI" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/32; URBROJ: 517-06-3-1-19-2, od 17. travnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Križevci” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe (u daljnjem tekstu: nadmetanje).

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE


23.08.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "BABINA GREDA  1" I "BABINA GREDA 2" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/31; URBROJ: 517-06-3-1-19-3, od 31. svibnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijih ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Babina Greda 1“ i „Babina Greda 2“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE


11.07.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

ISPRAVAK - 1

 

U Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, KLASA: 310-34/19-01/05; URBROJ: 405-05-01/01-19-2, od 19. lipnja 2019. godine, u poglavlju 6.1. Pristojba za nadmetanje, tekst:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR65 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

mijenja se i glasi:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR64 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

 

ISPRAVAK - 1

 

 

28.06.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-1, od 22. siječnja 2019. godine, odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-23, od 18. lipnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

03.06.2020.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "ERNESTINOVO" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/94, URBROJ: 517-06-3-1-19-2 od 12. prosinca 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Ernestinovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

GEOTERMALNI POTENCIJAL ERNESTINOVO - FLYER

03.08.2020.

 

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "ERNESTINOVO" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

IZMJENA 1

 

I.

Obzirom na Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. u cijelom tekstu Dokumentacije za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Ernestinovo“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe KLASA: 310-34/19-01/09, URBROJ: 405-04/01-20-3 od 1. lipnja 2020. (U daljnjem tekstu: Dokumentacija za nadmetanje) gdje se spominje ili upućuje na Ministarstvo zaštite i okoliša riječi „Ministarstvo zaštite okoliša energetike“ mijenjaju se u „Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja“ te Ministarstvo znači Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 

II:

 

U točki 7.1 Dokumentacije za nadmetanje „Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude“ mijenja se naziv ministarstva na koje more glasiti bankarska garancije te tekst glasi:

 

„Bankarska garancija mora glasiti na:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10000 Zagreb“

 

III.

 

Ostatak Dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

 


03.06.2020.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "LEGRAD-1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/20-03/01, URBROJ: 517-06-3-1-20-2 od 14. siječnja 2020. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

GEOTERMALNI POTENCIJAL LEGRAD-1 - FLYER

 

03.08.2020.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "LEGRAD-1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

IZMJENA 1

 

I.

 

Obzirom na Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. u cijelom tekstu Dokumentacije za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe KLASA: 310-34/20-01/03, URBROJ: 405-04/01-20-3 od 1. lipnja 2020. (U daljnjem tekstu: Dokumentacija za nadmetanje) gdje se spominje ili upućuje na Ministarstvo zaštite i okoliša riječi „Ministarstvo zaštite okoliša energetike“ mijenjaju se u „Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja“ te Ministarstvo znači Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 

II:

 

U točki 7.1 Dokumentacije za nadmetanje „Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude“ mijenja se naziv ministarstva na koje more glasiti bankarska garancije te tekst glasi:

 

„Bankarska garancija mora glasiti na:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10000 Zagreb“

 

 

III.

 

Ostatak Dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.


03.06.2020.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "LUNJKOVEC-KUTNJAK" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/20-03/02, URBROJ: 517-06-3-1-20-2 od 14. siječnja 2020. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Lunjkovec-Kutnjak“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

GEOTERMALNI POTENCIJAL LUNJKOVEC-KUTNJAK - FLYER

03.08.2020.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "LUNJKOVEC-KUTNJAK" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

IZMJENA 1

 

I.

 

Obzirom na Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. u cijelom tekstu Dokumentacije za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Lunjkovec-Kutnjak“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe KLASA: 310-34/20-01/04, URBROJ: 405-04/01-20-2 od 1. lipnja 2020. (U daljnjem tekstu: Dokumentacija za nadmetanje) gdje se spominje ili upućuje na Ministarstvo zaštite i okoliša riječi „Ministarstvo zaštite okoliša energetike“ mijenjaju se u „Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja“ te Ministarstvo znači Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 

II:

 

U točki 7.1 Dokumentacije za nadmetanje „Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude“ mijenja se naziv ministarstva na koje more glasiti bankarska garancije te tekst glasi:

 

„Bankarska garancija mora glasiti na:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10000 Zagreb“

 

III.

 

Ostatak Dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.


03.06.2020.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "MERHATOVEC" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/93, URBROJ: 517-06-3-1-19-2 od 12. prosinca 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Merhatovec“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

GEOTERMALNI POTENCIJAL MERHATOVEC - FLYER

 

03.08.2020.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "MERHATOVEC" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

IZMJENA 1

 

I.

 

Obzirom na Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. u cijelom tekstu Dokumentacije za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Merhatovec“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe KLASA: 310-34/19-01/08, URBROJ: 405-04/01-20-3 od 1. lipnja 2020. (U daljnjem tekstu: Dokumentacija za nadmetanje) gdje se spominje ili upućuje na Ministarstvo zaštite i okoliša riječi Ministarstvo zaštite okoliša energetike mijenjaju se u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstvo znači Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 

II:

 

U točki 7.1 Dokumentacije za nadmetanje „Vrsta i sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude“ mijenja se naziv ministarstva na koje more glasiti bankarska garancije te tekst glasi:

 

„Bankarska garancija mora glasiti na:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10000 Zagreb“

 

III.

 

Ostatak Dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.


 

22.10.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "VIROVITICA 2" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

ISPRAVAK - 1

U Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Virovitica 2“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, KLASA: 310-01/19-01/08; URBROJ: 405-05-01/01-19-4 od 14. listopada 2019. godine, u poglavlju 5.1. Sadržaj i način izrade ponude, u točci b) PRIKAZ UVJETA I DOKAZI ZA NJIHOVO ISPUNJAVANJE, tekst:

„prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema ovoj Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijesti o nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje, a sukladno navedenome u poglavlju 5.2. ove Dokumentacije za nadmetanje“

mijenja se i glasi:

„prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema ovoj Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijesti o nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje, a sukladno navedenome u poglavlju 4.2. ove Dokumentacije za nadmetanje“.

II.

U Dokumentaciji za nadmetanje u Prilogu I. Posebni uvjeti i ograničenja koji moraju biti poštovani prilikom izvođenja istražnih radova, nakon navođenja tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima koja su izdala posebne uvjete i ograničenja, dodaju se sljedeći dokumenti:

 

ISPRAVAK 1-preuzmi dokumentaciju


 

14.10.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "VIROVITICA 2" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/50; URBROJ: 517-06-3-1-19-2 od 20. svibnja 2019. godine, odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/50; URBROJ:, 517-06-3-1-19-18 od 30. rujna 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Virovitica 2“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

22.10.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "VIROVITICA 2" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

ISPRAVAK - 1

U Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Virovitica 2“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, KLASA: 310-01/19-01/08; URBROJ: 405-05-01/01-19-4 od 14. listopada 2019. godine, u poglavlju 5.1. Sadržaj i način izrade ponude, u točci b) PRIKAZ UVJETA I DOKAZI ZA NJIHOVO ISPUNJAVANJE, tekst:

„prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema ovoj Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijesti o nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje, a sukladno navedenome u poglavlju 5.2. ove Dokumentacije za nadmetanje“

mijenja se i glasi:

„prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema ovoj Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijesti o nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje, a sukladno navedenome u poglavlju 4.2. ove Dokumentacije za nadmetanje“.

II.

U Dokumentaciji za nadmetanje u Prilogu I. Posebni uvjeti i ograničenja koji moraju biti poštovani prilikom izvođenja istražnih radova, nakon navođenja tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima koja su izdala posebne uvjete i ograničenja, dodaju se sljedeći dokumenti:

ISPRAVAK 1 - preuzmi dokumentaciju


 

14.10.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "VIROVITICA 2 " RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/50; URBROJ: 517-06-3-1-19-2 od 20. svibnja 2019. godine, odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/50; URBROJ:, 517-06-3-1-19-18 od 30. rujna 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Virovitica 2“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

 


27.09.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KRIŽEVCI" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

DOPUNA - 1


 

27.09.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "BABINA GREDA " RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

DOPUNA - 1

 

 


23.09.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

ISPRAVAK - 2

 

U Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, KLASA: 310-34/19-01/05; URBROJ: 405- 05-01/01-19-2, od 19. lipnja 2019. godine, u poglavlju 4.2.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, u točci c), nakon teksta:

„- potvrdom ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode ili odgovarajuće inspekcije, kojom se dokazuje da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj“

dodaje se tekst:

„U slučaju nemogućnosti izdavanja potvrde ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode ili odgovarajuće inspekcije, kojom se dokazuje da ponuditelj nema neispunjenih obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, ponuditelj prilaže dokaz da je od navedenih tijela javne vlasti zatražio izdavanje takve potvrde te da navedena tijela javne vlasti ne izdaju takvu potvrdu.“

ISPRAVAK - 2


04.09.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KRIŽEVCI" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/32; URBROJ: 517-06-3-1-19-2, od 17. travnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Križevci” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe (u daljnjem tekstu: nadmetanje).

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE


23.08.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "BABINA GREDA  1" I "BABINA GREDA 2" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/31; URBROJ: 517-06-3-1-19-3, od 31. svibnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijih ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Babina Greda 1“ i „Babina Greda 2“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE


11.07.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

ISPRAVAK - 1

 

U Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, KLASA: 310-34/19-01/05; URBROJ: 405-05-01/01-19-2, od 19. lipnja 2019. godine, u poglavlju 6.1. Pristojba za nadmetanje, tekst:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR65 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

mijenja se i glasi:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR64 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

 

ISPRAVAK - 1

 

 

28.06.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-1, od 22. siječnja 2019. godine, odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-23, od 18. lipnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

Kontakt
Željka Rukavina