Utjecaj na okoliš

Prijeti li nam ekocid koji bi ugrozio i život u Jadranu a onda posljedično i turizam?

Ne. Na našim platformama u prošlosti nije bilo nikakvih incidenata, a danas se radi po neusporedivo višim standardima i uz tehnologije i automatske sustave koji eliminiraju ljudsku pogrešku.

Sve dosadašnje analize utjecaja na okoliš kao i sva provedena ispitivanja u Jadranu pokazuju da platforme ne utječu negativno na okoliš. Čitav tehnološki proces odvija se u zatvorenom sustavu. Na našim platformama u prošlosti nije bilo nikakvih incidenata, a danas se radi po neusporedivo višim standardima i uz tehnologije i automatske sustave koji eliminiraju ljudsku pogrešku.

No, bez obzira na visoke standarde kompanija, u lipnju 2013. godine, u EU je usvojena Direktiva 2013/30/EU o sigurnosti naftnih i plinskih djelatnosti na moru čiji je temeljni cilj osiguranje i provođenje djelatnosti istraživanja i eksploatacije na moru poštujući pri tome najviše standarde sigurnosti, zdravlja i okoliša. Prema tim novim pravilima, implementacija najviših sigurnosnih standarda na svim naftnim i plinskim platformama diljem Europe je obvezujuća, novi propisi postavljaju jasna pravila koja obuhvaćaju sve radnje vezano na istraživanje i proizvodnju ugljikovodika. Direktiva osigurava i propisuje način postupanja ukoliko do nesreće ipak dođe, pri čemu navedena pravila postupanja pomažu krajnjem umanjivanju moguće štete u okolišu.

Ukratko, ne može se započeti s aktivnostima ukoliko nisu osigurani svi adekvatni resursi koji u trenutku mogu reagirati i spriječiti nesreću. Ukoliko do štete dođe, sve troškove za nastalu štetu kao i saniranje iste snosi investitor.

Iako se istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u RH provodi preko 40 godina incidenata nije bilo i nema razloga da ih bude i u budućnosti posebice ukoliko uzmemo u obzir da su novim regulatornim okvirom standardi sigurnosti i zaštite okoliša podignuti na puno višu razinu nego što je to bio slučaj ranije.

Kontakt
Željka Rukavina