Poštivanje zakona i propisa prilikom provođenja javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Je li Vlada Republike Hrvatske prije objavljivanja javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu trebala implementirati EU Direktivu o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika?

Nije. Sve države članice EU imaju rok do 19. srpnja 2015. godine implementirati predmetnu direktivu u svoje zakonodavstvo. Ona se ne odnosi na postupak izdavanja dozvola već na načine provedbe pojedinih zahvata.

Vlada Republike Hrvatske je provela prvo javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a poštujući pritom sve odredbe i rokove spomenutog Zakona.

EU Direktiva o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ne propisuje administrativne procedure javnog nadmetanja ishođenja dozvola za priobalne naftne i plinske djelatnosti, već iste propisuje Direktiva o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (94/22/EZ) koja je implementirana u naše zakonodavstvo prilikom donošenja Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13. i 14/14.), kao i Zakona o rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13 i 14/14), što dovodi do zaključka da su Odluke koje je donijela Vlada Republike Hrvatske donesene u skladu sa zakonima kao i EU direktivama.

Republika Hrvatska intenzivno sudjeluje u radu Radne skupine za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika od njezinog osnivanja početkom 2014. godine, a čije je osnivanje regulirano samom Direktivom 2013/30/EU te je u sklopu iste Radne skupine sudjelovala u izradi Provedbene Uredbe br. 1112/2014. Osim izrade Provedbene Uredbe Radna skupina zajednički izmjenjuje iskustva i u skladu s rokovima Direktive 2013/30/EU osigurava implementaciju iste u zakonodavstvo svake države članice, a čiji je rok 19. srpnja 2015. godine te će ista u zadanom roku biti i transponirana u naše zakonodavstvo putem Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Je li Vlada Republike Hrvatske prije objavljivanja javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu trebala izraditi Strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem?

Nije. Načini i mogućnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika nisu ni u kakvoj vezi s obvezom izrade spomenute Strategije.

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na području Jadranskog mora intenzivno se provodi preko 40 godina. Način i mogućnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika su propisani Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te nisu ni u kakvoj vezi s obvezama izrade Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem čija je izrada utemeljena čl. 55. i čl. 56. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/2013).

Zašto je Agencija za ugljikovodike izradila stratešku studiju utjecaja na okoliš tek nakon raspisanog natječaja, što je u suprotnosti sa zakonima i propisanim procedurama Republike Hrvatske i EU?

Stratešku studiju izradio je izrađivač, a ne Agencija. Strateška se studija radi prije početka provedbe plana i programa, a ne prije javnog nadmetanja.

Pogrešna je tvrdnja da je Agencija za ugljikovodike izrađivač strateške procjene utjecaja na okoliš, izrađivač strateške studije je tvrtka koja je ovlaštena za izradu strateških studija utjecaja strategija, programa i plana na okoliš  od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Nadalje, upravo kako bi Vlada Republike Hrvatske nametnula još veća ograničenja i osigurala da se aktivnosti istraživanja provode uz najveće mjere opreza, a nastavno na objavljeno prvo javno nadmetanje, Ministarstvo gospodarstva je pokrenulo postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Kronologija donošenja Odluke o sadržaju strateške studije u potpunosti je sukladna predmetnim propisima kao i odredbama Direktive 2001/42/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš. Naime, postupak strateške procjene započinje određivanjem sadržaja strateške studije i to nakon odluke o izradi plana, sukladno članku 4. i članku 7. Uredbe o strateškoj procjeni. U okviru određivanja sadržaja propisana je i provedena obveza informiranja javnosti i sudjelovanja zainteresirane javnosti u skladu s člankom 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti.

Zašto je Strateška studija napravljena u neprimjereno kratkom roku?

Rok za izradu strateške studije nije niti može biti propisan.

Rok za izradu strateške studije nije, niti može biti propisan te u konačnici nije niti bitan, obzirom da se sukladno propisima ocjenjuje cjelovitost i stručna utemeljenost dokumenta neovisno o roku u kojem je isti napravljen.

Zašto Vlada Republike Hrvatske nije transparentno komunicirala projekt istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu?

Po prvi put se javno govori o aktivnostima koje se na Jadranu rade već više od 40 godina.

Apsolutno je svaki korak od donošenja Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji je Hrvatski Sabor usvojio i koji je omogućio sve radnje propisane spomenutim Zakonom, a uključujući i sam Zakon javno i transparentno komuniciran prema raznim državnim tijelima, prema široj javnosti putem medija, javnih savjetovanja, konferencija, sastanaka i slično kao i prema zainteresiranim investitorima. Upravo je u zadnje tri godine na dnevnoj razini, a od donošenja Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika osigurano upoznavanje šire javnosti sa predmetnom tematikom kao i sa svim poduzetim koracima, a što ranije nije bio slučaj, iako pričamo o djelatnosti koja u Hrvatskoj postoji preko 40 godina.

Koja je agencija dobila posao za odrađivanje Odnosa s javnošću u projektu istraživanja i eskploatacije ugljikovodika u Jadranu te sukladno tome i potpisani ugovor?

Naime, Vlada je na sjednici održanoj 4.prosinca 2014. godine (točka 17.a dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Agenciji za ugljikovodike za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika) dala zeleno svjetlo Agenciji za ugljikovodike u zapošljavanju vanjskih suradnika za potrebe Odnosa s javnošću u projektu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i to za 200 tisuća kuna godišnje, odnosno nešto više od 16 i pol mjesečno. U Vladi odluku opravdavaju mogućim gospodarskim boljitkom zemlje, ali i iznimnim interesom RH u ovom projektu čime su zaobišli kršenje načelne zabrane zapošljavanja vanjskih suradnika u tijelima javne vlasti.

U Odluci Vlade Republike Hrvatske o obavljanju poslova odnosa s javnošću koja je donesena 19. srpnja 2012. godine (Narodne Novine, broj 82/2012), točkom II. se unatoč načelnoj zabrani predviđa mogućnost angažiranja fizičkih i pravnih osoba za obavljanje poslova odnosa s javnošću ukoliko se radi o projektima, programima i aktivnostima većeg opsega i gospodarskog značaja - Iznimno, tijela, pravne osobe i trgovačka društva iz točke I. ove Odluke, mogu uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske koja se utvrđuje posebnom odlukom, za PR poslove temeljem ugovora angažirati fizičke i pravne osobe sustava, samo izvan svojega kada se radi o projektima, programima i aktivnostima većeg opsega i gospodarskog značaja.

S obzirom na gospodarski značaj teme istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Hrvatskoj i veliki interes koji je projekt izazvao u javnosti i medijima, Agencija za ugljikovodike krajem 2014. zatražila je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

Agencija za ugljikovodike ovim je postupkom željela osigurati maksimalnu transparentnost u komunikaciji te potaknuti konstruktivni dijalog o temi sa širom javnosti, a koji će iznjedriti rješenja kojima će se osigurati maksimalna dobrobit za građane, gospodarstvo te okoliš Republike Hrvatske.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti Agenciji za ugljikovodike za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika donesena je na 197. sjednici Vlade Republike Hrvatske 04. prosinca 2014. godine, a ista je i objavljena u Narodnim novinama broj 145/2014 od 8. prosinca 2014. godine, nakon čega je Agencija za ugljikovodike provela postupak bagatelne nabave.

Na pozivni natječaj javile su se tri tvrtke. Odabrana je tvrtka Manjgura d.o.o. s kojom je od 1. siječnja 2015. sklopljen Ugovor o pružanju usluge obavljanja poslova odnosa s javnošću za aktivnosti i informiranje javnosti o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na godinu dana koji Vam dajemo na uvid:

Preuzimanje dokumenta

Molimo vas da nam sukladno pravu na pristup informacijama kao zainteresiranoj strani navedete autora/e i točan iznos koji je izdvojen za propagandni spot Reci DA razvoju (?!) (interpunkcije navodi autorica) objavljen na službenoj mrežnoj stranici Agencije za ugljikovodike, te način na koji je spot naručen i plaćen?

Informativni video spot „Reci DA razvoju!“ izrađen je na temelju informacija koje se preko godinu dana kontinuirano komuniciraju javnosti te su iste dostupne na mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike. Svi materijali korišteni u informativnom video spotu vlasništvo su Agencije za ugljikovodike te je Agencija za ugljikovodike autor koncepta po kojem je video sniman.

Za produkciju informativnog video spota odabrana je tvrtka VIDIN PRODUKCIJA d.o.o., Kaptolska 36, 10110 Zagreb. Cijena post produkcije spota koji je naručila Agencija za ugljikovodike iznosila je 20.250,00 kuna bez PDV-a. U svrhu transparentnog poslovanja na kojem inzistiramo od samog početka, u prilogu ovog dopisa nalazi se i račun po kojem je izvršeno plaćanje.

Agencija za ugljikovodike se ne financira sredstvima iz državnog proračuna, već isključivo vlastitim sredstvima. Dokumenti o poslovanju Agencije za ugljikovodike javno su dostupni dokumenti te Vas pozivamo da posjetite naše stranice kako biste se što bolje informirali kako o samom projektu, tako i o poslovanju Agencije za ugljikovodike.

Kontakt
Željka Rukavina