Monitoring

Praćenje stanja okoliša odnosno monitoring, provodi se u skladu s propisima kao i preporukama strateške procjene utjecaja na okoliš. Monitoring mora biti neovisan, dok troškove monitoringa snosi Ovlaštenik dozvole.

Kontakt
Željka Rukavina