Zaštita okoliša

Najstroža zaštita okoliša i najsuvremenija tehnologija

Dugogodišnja povijest u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu bez akcidenata dokazuje da je Republika Hrvatska odgovorna prema okolišu, da se poštuje zakonska regulativa te da može i zna voditi projekte uz maksimalnu zaštitu okoliša.

Posljednjih godina, RH je postrožila uvjete zaštite okoliša prilikom izvođenja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Maksimalna razina zaštite okoliša i odgovornost investitora ugrađeni su u Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, u uvjete javnih nadmetanja, dozvole za istraživanje i eksploataciju te u buduće ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika.

RH je smanjila područje na kojem je dopušteno istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na Jadranu, zabranila je istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na otocima, zabranila je istraživanje i eksploataciju ugljikovodika unutar 10 km od obale i 6 km od otoka, a između ostalog, osigurala je i primjenu najsuvremenijih tehnologija istraživanja i eksploatacije ugljikovodika prilikom provođenja aktivnosti na Jadranu. Dodatne mjere zaštite okoliša kao i ograničenja izvođenja pojedinih radova definirani su prilikom postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, kao i strateške procjene utjecaja na okoliš za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.

Kontakt
Željka Rukavina