Strateški dokumenti

Kopno

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Rezultati sudjelovanja javnosti

Odluka o donošenju Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

More

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Rezultati sudjelovanja javnosti i rezultati prekograničnih konzultacija

Odluka o donošenju Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu

Kontakt
Željka Rukavina