Otvorena nadmetanja

Nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida 

Ova dokumentacija za nadmetanje služi potencijalnim ponuditeljima za pripremanje i podnošenje ponuda u nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Prilog 8. Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika dokumentacije zamjenjuje novim Prilogom 8.

Novi Prilog 8. pod nazivom Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika sadrži slijedeće izmjene:

  • Popunjene su praznine u člancima 13. i 14. nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 37/14 i 72/14)
  • Izmjene članka 31. prijenos prava i obveza i promijeni kontrole radi usklađivanja sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18)
  • Dodani su predlošci svih priloga nacrta ugovoru o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika, uključujući, predložak računovodstvenog postupka, bankarske garancije i garancije matičnog društva.

 

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen

​Preuzmi Prilog 8.


Nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu- Panon

Ova dokumentacija za nadmetanje služi potencijalnim ponuditeljima za pripremanje i podnošenje ponuda u nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.


IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE


Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja na način da se Prilog 8. Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika dokumentacije zamjenjuje novim Prilogom 8.

Novi Prilog 8. pod nazivom Nacrt ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika sadrži slijedeće izmjene:

  • Popunjene su praznine u člancima 13. i 14. nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 37/14 i 72/14)
  • Izmjene članka 31. prijenos prava i obveza i promijeni kontrole radi usklađivanja sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18)
  • Dodani su predlošci svih priloga nacrta ugovora o istraživanju i podijeli eksploatacije ugljikovodika, uključujući, predložak računovodstvenog postupka, bankarske garancije i garancije matičnog društva.

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmi Prilog 8.

Otvorena nadmetanja
Kontakt
Željka Rukavina