Otvorena nadmetanja

Nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu

Ova dokumentacija za nadmetanje služi potencijalnim ponuditeljima za pripremanje i podnošenje ponuda u nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu.

Otvorena nadmetanja
Kontakt
Željka Rukavina