Otvorena nadmetanja

04.09.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KRIŽEVCI" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/32; URBROJ: 517-06-3-1-19-2, od 17. travnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Križevci” radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe (u daljnjem tekstu: nadmetanje).

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE


23.08.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "BABINA GREDA  1" I "BABINA GREDA 2" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/31; URBROJ: 517-06-3-1-19-3, od 31. svibnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijih ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Babina Greda 1“ i „Babina Greda 2“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

 


27.08.2019.

NADMETANJE ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

IZMJENE UPUTA ZA NADMETANJE U POSTUPKU NADMETANJA ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

Upute za nadmetanje mijenjaju se pod točkom 3.3 JAMSTVO ZA NADMETANJE na način da se briše obveza dostave jamstva za ispunjenje obveze.

Sukladno navedenom, u Prilogu 3. Jamstvo za ozbiljnost ponude, briše se točka 4. u drugom paragrafu. U Prilogu 3. , Jamstvo za ozbiljnost ponude, vrijednost bankarskog jamstva mijenja se iz EUR 100.000,00 (stotinu tisuća eura) u EUR 50.000,00 (pedeset tisuća eura) u cijelom tekstu.

Ostatak uputa za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

09.07.2019.

NADMETANJE ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

IZMJENE UPUTA ZA NADMETANJE U POSTUPKU NADMETANJA ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

Upute za nadmetanje mijenjaju se pod točkom 3.2 FORMALNI ZAHTJEVI, podnaslov Pristojba za nadmetanje, na način da se mijenja model plaćanja te novi tekst glasi:

Ponuditelji su dužni platiti pristojbu za nadmetanje koja iznosi tisuću Eura (EUR 1.000,00), plativo u valuti Euro (EUR) ili u protuvrijednosti hrvatskih Kuna (HRK), prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Pristojba za nadmetanje se mora platiti na primatelj: Republika Hrvatska – Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, IBAN HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 9733-49649-OIB Ponuditelja.

Ostatak uputa za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

01.07.2019.

NADMETANJE ZA SUDJELOVANJE U SNIMANJU GRAVIMETRIJSKIH PODATAKA GRADIOMETROM I MAGNETOMETRIJSKIH PODATAKA IZ ZRAKA ZA VIŠE KLIJENATA NAD PODRUČJEM DINARIDA

 

Sukladno Članku 125. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br.  52/18), Republika Hrvatska, ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje nadmetanje za sudjelovanje u snimanju gravimetrijskih podataka gradiometrom i magnetometrijskih podataka iz zraka za više klijenata nad područjem Dinarida.

Ove upute o nadmetanju imaju za cilj pomoći potencijalnim ponuditeljima da pripreme i predaju svoje ponude za snimanje gravimetrijskih podataka gradiometrom i magnetometrijskih podataka iz zraka.

Obavijest o nadmetanja koja je objavljena u Službenom listu Europske unije i Narodnim novinama Republike Hrvatske je skraćena verzija ovog poziva. Ako je informacija iz obavijesti u Službenom listu Europske unije suprotna odredbama ovih uputa o nadmetanju, primjenjuju se odredbe ovih uputa o nadmetanju.    

Ovo Nadmetanje, kao i sve informacije, dokumenti i obavijesti vezano za Nadmetanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike   – www.mzoe.hr i hrvatske Agencije za ugljikovodike.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

Izmjene uputa za nadmetanje možete preuzeti OVDJE

 


11.07.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

ISPRAVAK - 1

 

U Dokumentaciji za nadmetanje u postupku nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe, KLASA: 310-34/19-01/05; URBROJ: 405-05-01/01-19-2, od 19. lipnja 2019. godine, u poglavlju 6.1. Pristojba za nadmetanje, tekst:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR65 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

mijenja se i glasi:

„Pristojbu za nadmetanje je potrebno uplatiti na jedinstveni račun državnog proračuna, na broj računa IBAN HR 1210010051863000160, s modelom HR64 i pozivom na broj 9733-49649-OIB uplatitelja i oznakom plaćanja ,,Pristojba za nadmetanje Karlovac 1“.“

 

ISPRAVAK - 1

 

 

28.06.2019.

NADMETANJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ISTRAŽNOM PROSTORU "KARLOVAC 1" RADI IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNIH VODA U ENERGETSKE SVRHE

 

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-1, od 22. siječnja 2019. godine, odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 310-01/19-03/05; URBROJ: 517-06-3-1-19-23, od 18. lipnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe. 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJE

 


 

Otvorena nadmetanja
Kontakt
Željka Rukavina